Tag: #Thisyear’s #budget #Municipal #Corporation #realistic #Commissioner #Teli-Ugle #Solapur #picture #exhibition

महापालिकेचे यंदाचे अंदाजपत्रक वास्तववादी राहणार : आयुक्त तेली – उगले

□ थकीत कर वसुलीला प्राधान्य देण्यावर प्रशासनाचा भर   सोलापूर : सोलापूर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकासाठी तयारी सुरू आहे. याबाबत बैठकही पार ...

Read more

Latest News

Currently Playing