Day: November 10, 2023

कोणत्या जिल्ह्यात किती कुणबी नोंदी आढळल्या?  मराठा कुणबी जात पुराव्यासाठी नोंदी युध्दपातळीवर

  ○ आठ लाख कागदपत्रांची तपासणी, २४ हजार २७ पुरावे आढळले सोलापूर : राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात आतापर्यंत सर्वाधिक 57 हजार ...

Read more

Latest News

Currently Playing